Programma

Zaterdag 1 juni 2024

Algemene vergadering

08:30
Algemene vergadering van de BVU

Welkom

09:00 – 09:30
Ontvangst en koffie
09:30 – 09:35
Verwelkoming door voorzitter Dr. Thomas Adams (BVU)
09:35 – 09:40
Verwelkoming door gastheer Dr. Bruno Bamelis (diensthoofd urologie Jan Yperman ziekenhuis)

Blok 1 – Klinische podiumpresentatie

Jury: Peter Schatteman, Peter Dekuyper, Lieven Goeman, Tim Brits

09:45 – 10:00
Dries Vandendriessche
Heelkundige en oncologische uitkomsten na radicale nefrectomie en tumorthrombectomie: een retrospectieve analyse.
10:00 – 10:15
Lisa Moris
Kritische evaluatie van de implementatie van een perioperatief gestandaardiseerd zorgpad voor patiënten met radicale cystectomie met robotondersteuning
10:15 – 10:30
Lore Aspeslagh
Herstel van parastomale hernia na Bricker derivatie: retrospectieve analyse van risico op recidief en complicaties
10:30 – 10:45
Brecht Chys
De prospectieve waarde van fitheid analyses op algehele overleving bij nieuw gediagnosticeerde prostaatkanker in de geriatrische populatie: een lange termijn, multicenter analyse.
10:45 – 11:00
Kim Pauwaert
Incidentie van UWI na ambulante DJ extractie: zijn we op goede weg?

Pauze

11:00 – 11:30
Koffiepauze & bezoek aan de exposanten

Blok 2 – Klinische podiumpresentatie

Jury: Thomas Tailly, Ruben De Groote, Charlotte Soenens, Camille Berquin

11:30 – 11:45
Alexander Giesen
Drie jaar oncologische en levenskwaliteit uitkomsten van de gerandomiseerde fase 2 ARNEO studie: neoadjuvante degarelix met of zonder apalutamide voor radicale chirugie in hoog-risico prostaatkanker
11:45 – 12:00
Manu Joris
Prospectieve studie ter vergelijking van de resultaten van een transurethrale resectie van een blaastumor met wit licht, met SPECTRA A en SPECTRA B (Karl Storz) en blauw licht na instillatie met hexaminolevulinezuur.
12:00 – 12:15
Eduard Roussel
De impact van complete chirurgische metastasectomie op overleving bij gemetastaseerd renaal cel carcinoom
12:15 – 12:30
Giliam March
Retrospectieve analyse van drie chirurgische technieken voor benigne prostaathyperplasie: open, M-TURP en HoLEP – Survival of the Fittest

Lunch

12:30 – 14:00
Lunch & bezoek aan de exposanten

Blok 3 – Klinische podiumpresentatie

Jury: Carl Van Haute, Koen Van Renterghem, Steven Joniau, Mathias Beysens

14:00 – 14:15
Wesley Verla
Robotgeassisteerde T-plastie voor recurrente blaashalsscleroses: beschrijving van de chirurgische techniek en een eerste rapportering van de chirurgische uitkomsten
14:15 – 14:30
Marie-Hélène Vinckier
Chirurgie voor gelokaliseerd ISUP graad 5 prostaatkanker op biopsie: Wat kan de patiënt verwachten?
14:30 – 14:45
Joris Vangeneugden
Robot-geassisteerde behandeling van uretercomplicaties bij niertransplantatie patiënten: een zeer succesvolle optie
14:45 – 15:00
Manon De Loof
MET: meesterzet of tijdverlet

Pauze

15:00 – 15:30
Koffiepauze & bezoek aan de exposanten

Blok 4 – Posterpresentaties

Jury: Anneleen Verbrugge, Barbara Hermans, Nicolaas Lumen ,Peter Dekuyper, Frederic Baekelandt

15:30 – 16:30
Charlotte Slots
Een predictief model voor de detectie van klinisch significant prostaatcarcinoom gebaseerd op MRI-bevindingen in combinatie met klinische parameters in een lokale Vlaamse patiëntencohorte.
Anouk De Dobbeleer
De combinatie van stereotactische radiotherapie en chirurgische metastasectomie in gemetastaseerd chromofoob renaal celcarcinoom: een case-report.
Siemen Herroelen
Lead plaatsing bij sacrale neuromodulatie: S3 versus S4
Joren Vanthoor
Succesratio van repetitieve ESWL-sessies in de behandeling van urolithiasis: een retrospectieve, multicentrische studie
Ellen Collier
A retrospective, single-center safety audit of the Altis® single incision sling in the surgical treatment for female stress urinary incontinence.
Jasper Cornette
RealPulse® Thulium:YAG vs. Holmium:YAG enucleatie van de prostaat: andere laser, zelfde oucome?
Andries Van Heule
“The best of both worlds”: Een hybride aanpak met autoloog en synthetisch materiaal voor de chirurgische behandeling van stressincontinentie

Blok 5 – 1 grant + 1 terugkompresentatie

Jury: Gunter De Win, Charles Van Praet, Frank Van der Aa, Karel Decaestecker, Vincent De Coninck, Frederiek D’Hondt

16:30 – 16:45
Brecht Chys
Onderzoek naar prognostische en voorspellende factoren van respons op immunotherapie in gemetastaseerd blaascarcinoom.
16:45 – 17:00
Laurens Wynants
Kunnen we met behulp van het InterStimTM neuromodulatiesysteem efficiënte mictie bekomen bij dwarslesiepatiënten met een neurogene blaas die in het verleden werden behandeld met een sacrale, dorsale rhizotomie?

Receptie

17:00 – 18:00
Receptie & bezoek aan de exposanten

Prijsuitreiking

18:00
Prijsuitreiking

Diner

19:00
Diner

Locatie

De Elautprijs 2024 gaat door in het Auris gebouw in het Ieper Business Park..